1-3 nga 3 4x gb me parapagesë

4X GB me Parapagesë
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi