Na kontaktoni

  • Për çdo pyetje apo informacion mbi produktet apo shërbimet tona, ju lutemi klikoni këtu.

  • Për vënde të lira pune, ju lutemi klikoni këtu.

  • Për njoftime për shtyp, ju lutemi klikoni këtu.

  • Për t’u informuar për pajtueshmërinë dhe për të raportuar shkelje të politikave rregulloreve dhe legjislacionit në fuqi, ju lutemi klikoni këtu.

  • Për informacione dhe detaje rreth shërbimeve të Biznesit, ju lutemi klikoni këtu.

 
Na shkruaj
Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme
Mbi çfarë do të dëshironit të kontaktonit One Telecommunications?
*Koha e përgjigjes është 24 orë.

  Na shkruani këtu.

Koha e përgjigjes: 1 orë.

Nëpërmjet postës:

One Telecommunications sha. Rruga 'Vangjel Noti', Laprakë, Tiranë, Shqipëri

Koha e përgjigjes: 24 orë.

Nëpërmjet telefonit:

Për rrjetet e tjerë: +355681390000

Për abonentë me parapagesë: 142

Për abonentë me kontratë: 142

Për abonentë biznes ose kontratë: 144

 

Koha e përgjigjes: në çast.