THE GIGA SAVERS

KËSHILLA PËR TË MENAXHUAR MË MIRË NJËSITË E INTERNETIT NË SMARTPHONE TIM!

SOCIAL MEDIA & STREAMING

Shumicën e kohës në smartphone e kalojmë në mediat sociale.
Më poshtë disa këshilla për të kursyer njësitë në aplikacionet kryesore.

KONFIGURIME SISTEMI ANDROID
KONFIGURIME SISTEMI iOS