Misioni dhe vizioni

Sistemi i vlerave që ne duam të
promovojmë në One Telecommunications përcaktohet nga Parimet Udhëzuese të Kompanisë.Shiko detajet
placeholder

Pajtueshmëria

Pajtueshmëria me legjislacionin në fuqi, Kodin e Sjelljes dhe politikat e brendshme është e një rëndësie madhore për kompaninë. 


Shiko detajet
placeholder

Njoftimet për shtyp

Këtu mund të informoheni për të gjitha Njoftimet për Shtyp të botuara në media nga One Telecommunications. Shiko detajet
placeholder

Karriera 

Ne synojmë të tërheqim dhe të mbajmë kandidatët më të mirë që ofron tregu, pasi jemi të vetëdijshëm që ky është avantazhi kryesor.


Shiko detajet
placeholder

 

 

 

Mjedisi

Veprimet tona synojnë të reduktojnë ndikimet në mjedis dhe të ofrojnë zgjidhje për individët, bizneset dhe sektorin publik.


Shiko detajet
placeholder

 

 

 

Përfshirja sociale 

Nëpërmjet projekteve të ndryshme, One ka arritur të ndihmojë kategori të ndryshme sociale. Shiko detajet
placeholder