Ekipi Drejtues

EMIL GEORGAKIEV
Drejtor Ekzekutiv


 
EMIL GEORGAKIEV
Drejtor Ekzekutiv
Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Emil Georgakiev është Drejtor Ekzekutiv i ONE Telecommunications që nga muaji maj 2019. Ai gëzon një përvojë prej më shumë se një dekade në fushën e telekomunikacionit, duke qenë se ka mbajtur pozicione të ndryshme në Vivacom, operatorin më të madh të telekomunikacionit në Europën Juglindore. Përgjatë karrierës së tij, Z. Georgakiev ka fituar një eksperiencë të gjerë dhe të specializuar në këtë fushë, duke dhënë kontributin në një sërë zhvillimesh strategjike në kompani.

Ai është diplomuar në Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari, dhe që atëherë, ka ndjekur karrierën e tij në teknologji.

 

BORISLAV BORISOV
Drejtor Financiar


 
BORISLAV BORISOV
Drejtor Financiar
Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Borislav Borisov është Drejtori Financiar dhe njëkohësisht anëtar i Bordit Drejtues të ONE Telecommunications. Ai ka mbajtur pozicione ekzekutive në disa prej kompanive më të mëdha në fushën e financës dhe të telekomunikacionit në Bullgari.

Ekspertiza e tij në fushën e financës dhe të teknologjisë ka bërë që Z. Borisov të hartojë dhe implementojë me sukses modele të reja biznesi në vendin e tij. Ai ka kryer studimet pasuniversitare Master në Financë, Kontabilitet dhe Kontroll Financiar, si edhe në Administrim Biznesi në nivel Ekzekutiv.

 

IRIS PEKMEZI
Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave
IRIS PEKMEZI
Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave
Anëtare e Bordit të Drejtorëve

Iris Pekmezi &është Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave në One Telecommunications sha. Ajo është përgjegjëse për koordinimin e të gjitha çështjeve ligjore dhe zbatimin e legjislacionit dhe strategjive për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me legjislacionin shqiptar. Znj. Pekmezi është një juriste me përvojë dhe me një historik të gjatë profesional në industrinë e telekomunikacionit. Ajo është pjesë e kompanisë që nga viti 2002, dhe që atëherë, ka dhënë kontributin e saj në rrugëtimin e kompanisë. Që prej vitit 2021, Irisi është edhe anëtare e Bordit të Drejtorëve t ë ONE.

Znj. Pekmezi ka kryer studimet universitare për Drejtësi pranë Universitetit Aristotelio në Greqi dhe zotëron një master profesional në të Drejtën Europiane për Biznes nga Universiteti i Tiranës.

ATHANASIOS PARASKEVAS
Drejtor i Divizionit Komercial
 
ATHANASIOS PARASKEVAS
Drejtor i Divizionit Komercial
 
Anëtar i Bordit të Drejtorëve

Athanasios Paraskevas është Drejtor i Divizionit Komercial në One Telecommunications sha. Ai është i specializuar në aktivitetet komerciale, shitjet dhe rrjetin e shpërndarjes me një eksperiencë për më shumë se 15 vite në industrinë e Telekomunikacionit. Duke qenë i pranishëm në tregun shqiptar për më shumë se tetë vite, njohuritë dhe eksperienca ndërkombëtare e Z. Paraskevas do të kontribuojnë në realizimin e strategjisë sonë për të qenë operatori më i preferuar dhe më i besuar në Shqipëri.

Z. Paraskevas është diplomuar pranë Universitetit Teknik të Patras në Greqi në fushën e Inxhinierisë Mekanike, dhe ka kryer gjithashtu studimet pasuniversitare Master Shkencor në degën e Inxhinierisë Përmes Përdorimit të Sistemeve Kompjuterike pranë Universitetit të “Staffordshire” në Mbretërinë e Bashkuar. Ai zotëron gjithashtu disa certifikime si Certifikimi për Imperativat Dixhitale në Cisco, Pajisjet e Rrjetit Cisco dhe Dizenjimin e Rrjeteve Cisco.

ORNELA BEGO
Drejtore e Marrëdhënieve të Korporatës
 
ORNELA BEGO
Drejtore e Marrëdhënieve të Korporatës

Ornela Bego Drejtore e Departamentit të Marrëdhënieve të Korporatës, është përgjegjëse për strategjinë dhe aktivitetet e Përgjegjësisë së Korporatës dhe mbulon të gjitha komunikimet e jashtme dhe të brendshme, duke koordinuar veprimet me politikat e përgjithshme të Grupit ku bën pjesë One Telecommunications dhe në të njëjtën kohë siguron kontributin shoqëror të kompanisë ndaj komunitetit ku ajo shërben.

Përpara se t’i bashkohej One Telecommunications në vitin 2011, Znj. Bego ka punuar në fushën e medias dhe komunikimit për më shumë se 10 vjet. Ajo ka punuar si gazetare në gazeta të ndryshme dhe kanale televizive, si Kryeredaktore e Lajmeve në një televizion kombëtar shqiptar dhe ka manaxhuar shumë projekte të rëndësishme konsulence në fushën e Marrëdhënieve me Publikun dhe Publicitetit për kompani dhe organizata kombëtare dhe ndërkombëtare.

ILIR DUKA
Drejtor Rrjeti


 
ILIR DUKA
Drejtor Rrjeti
 

Ilir Duka është Drejtor Rrjeti në One Telecommunications sha. Ai është pjesë e kompanisë prej më shumë se 24 vitesh dhe ka një përvojë të gjatë profesonale në fushën e telekomunikacionit. Z. Duka iu bashkua kompanisë si inxhinier për planifikimin e rrjetit që në krijimin e saj në vitin 1995. Më pas, ai u emërua Manaxher për Planifikimin & Optimizimin e Rrjetit, dhe nga viti 2005 deri në vitin 2018 ka drejtuar Departamentin e Inxhinierisë së Radio & Transmetimit. Në këtë kohë, ai u emërua Drejtor i Divizionit Teknik & TI-së, një rol i përkohshëm deri në shitjen e kompanisë tek Grupi ATI. Përgjatë karrierës së tij, Z. Duka ka udhëhequr modernizimin teknologjik dhe zgjerimin e rrjetit të One.

Ai është diplomuar në degën e Telekomunikacionit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës dhe ka kryer gjithashtu studimet pasuniversitare Master në degën e Administrim Biznesit pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës.

 

SVETOSLAV NANCHEV
Drejtor i Teknologjisë së Informacionit

 
SVETOSLAV NANCHEV
Drejtor i Teknologjisë së Informacionit

Svetoslav Nanchev është Drejtor i Teknologjisë së Informacionit në One Telecommunications sha. Ai është specializuar në fushën e Infrastukturës së Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemeve të Suportit për Bizneset. Z. Nanchev ka një eksperiencë prej më shumë se 10 vitesh në sektorin e Telekomunikacionit. Me njohuritë dhe përvojën e fituar në kompaninë Vivacom Bulgaria në infrastrukturën e manaxhimit të rrjetit IT, Bazën e të Dhënave, Sigurinë e sistemeve IT, Teknologjitë Microsoft, programet e virtualizimit VMware, Inteligjencën e Biznesit dhe Data Warehouse, ai është një aset i shtuar për transformimin e kompanisë dhe implementimin e sistemeve te integruara.

Z. Nanchev është diplomuar pranë Universitetit UNIBIT në Bullgari në fushën e Sistemeve Kompjuterike të Informacionit.