Kontakto

Departamenti i Marrëdhënieve të Korporatës

Marrëdhënie me Publikun

Rruga 'Vangjel Noti', Laprakë, Tiranë, Shqipëri

T 00355 4 2275000
E info@one.al


Për të kontaktuar me sektorin e marrëdhënieve me publikun ju lutem plotësoni formën më poshtë.