Raportet CSR

Raportet vjetore të Përgjegjësisë Sociale dokumentojnë angazhimin e One Telecommunication për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm, për të bashkëpunuar me palët e interesuara dhe për të ndërthurur aspektin ekonomik, mjedisor dhe social në veprimtarinë e saj.

Qëllimi ynë është informimi dhe nxitja e pjesëmarrjes së palëve të interesuara, përfshirë punonjësit tanë, partnerët dhe shoqërinë.

 

 

Raport-CSR-2018

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2020   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2018

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2018   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2017

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2017   -  Shkarko PDF

 

 

 

Raport-CSR-2016

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2016   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2015

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2015   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2014

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2014   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2013

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2013   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2012

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2012   -   Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2011

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2011   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2010

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2010   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2009

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2009   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2008

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2008   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2007

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2007   -  Shkarko PDF

 

 

Raport-CSR-2006

 

Lexoni raportin e plotë të vitit 2006   -  Shkarko PDF