NJOFTIM I TELEKOM ALBANIA SHA.

Telekom Albania ju njofton se të gjithë klientët me parapagesë dhe me kontratë që do të udhëtojnë në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të kenë tarifa më të ulëta për të gjitha thirrjet duke filluar nga java e parë e Korrikut 2019.

Çmimet e reja do të jenë të vlefshme në të gjitha rrjetet.

Shtetet e Ballkanit Perëndimor: Bosnje Herzegovinë, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

Tarifat për njësi si më poshtë

KLIENTËT ME PARAPAGESË

Shtetet e Ballkanit Perëndimor Të vlefshme për klientët që nuk kanë paketë mujore Të vlefshme për klientët që kanë paketë mujore (S, M, L, XL, EB)
  Lekë/njësi Lekë/njësi
Minuta dalëse 28.5 11.16
SMS dalëse 9 4
Internet (MB) 13.74 4.02
Minuta hyrëse 6 6
SMS hyrëse Falas Falas
Kosova Të vlefshme për klientët që nuk kanë paketë mujore Të vlefshme për klientët që kanë paketë mujore(S, M, L, XL, EB)
  Lekë/Njësi Lekë/Njësi
Minuta dalëse 28.5 11.16
SMS dalëse 9 4
Internet (MB) 11.49 1.5
Minuta hyrëse 6 6
SMS hyrëse Falas Falas

KLIENTËT ME KONTRATË

Të gjithë klientët ekzistues ose të rinj me kontratë SMART që do të udhëtojnë në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të tarifohen si më poshtë:

Klientët me Kontratë Kosova  Shtetet e Ballkanit Perëndimor
  Lekë/njësi Lekë/njësi
Minuta dalëse 25.65 25.65
SMS dalëse 8.1 8.1
Internet (MB) 1.5 3.75
Minuta hyrëse 6 6
SMS hyrëse Falas Falas

Tarifimi i minutave do të kryhet fillimisht për 30 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë tarifimi për çdo sekondë.
Interneti do të tarifohet në baze : 1kb + 1KB.
Çmimet janë me TVSH të përfshirë