Rimbush numrin

Zgjidh mënyrën e rimbushjes:

Përfitoni 11GB Online Bonus me çdo rimbushje mbi 1000 lekë dhe 3GB Online Bonus me çdo rimbushje 500-1000 lekë.