Rimbush numrin

Zgjidh mënyrën e rimbushjes:

Përfitoni 11GB Online Bonus me çdo rimbushje mbi 900 lekë dhe 3GB Online Bonus me çdo rimbushje 500-899 lekë.