Njoftim i One Telecommunications sh.a.

 

One Telecommunications ju njofton se duke filluar nga data 22 Qeshor 2021 do të ndryshojë vlefshmërinë e rimbushjeve si më poshtë:

Çdo rimbushje e rrit vlefshmërinë e kreditit tuaj në varësi të afatit të vlefshmërisë që ka vetë rimbushja.

Afati më i gjatë i vlefshmërisë së kreditit i përcaktuar nga rimbushjet e kryera do të konsiderohet si afati i skadimit të kreditit.

Ndryshimi I vlefshmerise se rimbushjeve nuk do te ndikoje ne vlefshmerine fillestre te kartes SIM (12 muaj) duke ju dhënë kështu mundësi të përdorni më shumë shërbimet dhe ofertat e One Telecommunications.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.