Telekom Albania ju njofton se duke filluar nga data 18 Qershor 2019 do të ofrojë paketat e internetit me detajet si më poshtë:

Paketat Shtesë të Internetit të përditesuara si më poshte:

Paketa Interneti Shtesë Internet Xtreme M Internet Xtreme L Paketa Social + Chat
Çmimi (me TVSH) 500 Lekë 600 Lekë 550 Lekë
Vëllimi I Internetit 3 GB 5 GB 10 GB
Vlefshmëria 30 ditë 30 ditë 30 ditë

Paketa Social dhe Paketa Chat nuk do të ofrohen më në treg duke filluar nga data 18 Qershor 2019.

Paketat Standarde Internet do të përditësohen si më poshtë:

Paketa Interneti Internet Ditore Internet Javore Internet Mujore Internet Mujore e Re
Çmimi (me TVSH) 150 Lekë 300 Lekë 500 Lekë 1000 Lekë
Vëllimi I Internetit 500 MB 1 GB 1.5 GB 4.5 GB
Vlefshmëria 24 orë 7 ditë 30 ditë 30 ditë

Paketa Giga Nate 7 dhe Giga Nate 30 nuk do të ofrohen më në treg duke filluar nga data 18 Qershor 2019.