Njoftim i One Telecommunications sh.a.

ONE Telecommunications sh.a. ju njofton se duke filluar nga data 24 Korrik 2021 paketa standarte 30 ditore Start nuk do të ofrohet më. Gjithashtu, Paketa Unlimited M do të ketë një perditesim, si mëposhtë vijon:

Emri I Paketes Cmimi ne Leke me Tvsh Njesite e paketes Vlefshmeria e Paketes VLEFSHMERIA E INTERNETIT PA LIMIT
Unlimited M 1,000 1 GB
400 Minuta Kombëtare
400 SMS Kombëtare
Internet pa limit me shpejtesi te reduktuar
30 ditë 45 ditë

 

Klientët që do të kenë një paketë aktive, do të mund ta përdorin atë deri në përfundim të vlefshmërisë së saj. Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.