1-6 nga 6 planet one unlimited

Planet One Unlimited
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • ONE More Plus

  • Internet PA LIMIT
  • 6 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +6 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  Shiko më tepër detaje...
 • ONE Start

  • Internet PA LIMIT
  • 1 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +1 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • 1000 Minuta Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...
 • ONE Simple

  • Internet PA LIMIT
  • 500 MB Internet 3G/4G/4G+
  • 100 Minuta Kombëtare
  • 50 SMS
  Shiko më tepër detaje...
 • ONE Pro

  • Internet PA LIMIT
  • 18 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +18 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  Shiko më tepër detaje...
 • ONE Elite

  • Internet PA LIMIT
  • 20 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +20 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  Shiko më tepër detaje...
 • ONE Advance

  • Internet PA LIMIT
  • 12 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +12 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  Shiko më tepër detaje...