Paketa Urgjenca

Nëse mbaron njësitë e Beats Xtreme, aktivizo Urgjencën :-)