S Pen for Samsung Galaxy S21 Ultra

  • Niveli i presionit të sensorit4,096

  • Maja e lapsit 0.7mm