Njoftim i TELEKOM ALBANIA SHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Duke filluar nga data 10 Shtator 2020, Telekom Albania do të ofrojë planet individuale me kontratë.

Më poshtë njësitë që përmban secili plan:

  Programi 1 Programi 2 Programi 3 Programi 4 Programi 5 Programi 6
Pajtimi Mujor (me TVSH) 400  1,000   1,400   1,900   2,400    2,900 
Minuta Kombëtare 100  1,000 Pa Limit* Pa Limit* Pa Limit* Pa Limit*
Minuta Ndërkombëtare     50 100 150 200
SMS Kombëtare/Ndërkombëtare 50 150 200 300 400 500
Internet (GB) 0.5GB 1GB 4GB 12GB 18GB 20GB
Internet Bonus (GB)   1GB 4GB 12GB 18GB 20GB

 

*Interneti pas përfundimit të njësive do të jetë me shpejtësi të reduktuar 64 Kbps.

Për më shumë informacion, vizitoni dyqanet Telekom ose Shërbimin e Klientit 142.