Shikim

Shikim

Për përdoruesit me aftësi të kufizuara në shikim, navigimi është gjëja më e rëndësishme në një faqe interneti, ndaj ne ofrojmë mbështetje për të lehtësuar aksesueshmërinë vizuale.

Në link-et si më poshtë ju mund të aksesoni në versionin Audio Termat dhe Kushtet e përgjithshme të Kontratës së Pajtimtarit për shërbimet Fikse dhe celulare të ONE Telecommunications:

 

1. Termat dhe Kushtet e përgjithshme të Kontratës së Pajtimtarit për shërbimet Fikse.

2. Termat dhe Kushtet e përgjithshme të Kontratës së Pajtimtarit për shërbimet celulare.