Informacione të përgjithshme

Tarifat

Minuta Kombëtare 39.0Lekë/Minutë
SMS One 10.0Lekë/SMS
SMS  Kombëtare 10.0Lekë/SMS
SMS Ndërkombëtare 15.0Lekë/SMS
Internet 9.994 Lekë/MB
Zona 1* 81.99 Lekë/Minutë
Zona 2 - Europe 1 149.99 Lekë/Minutë
Zona 3 - Europe 2 179.99 Lekë/Minutë
Zona 4 - Vende të tjera 269.99 Lekë/Minutë
Zona 5 - Rrjetet satelitore 419.99 Lekë/Minutë

 

Shënime: Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.

Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare është 60 sekonda. Pas 60 sekondave të para të një telefonate aplikohet çmimi për sekondë.

*Tarifimi i internetit do të kryhet për çdo 10Kb. 10Kb do të tarifohen 0.0976 Lekë (TVSH e përfshire)

 

*Kliko Zonat Ndërkombëtare për të parë shtetet përkatëse.