Informacione të përgjithshme

Zonat Ndërkombëtare

Shtetet sipas Zonave Ndërkombëtare

Zona 1 – Rrjetet T-Mobile në:

Austri, Republika Ceke, Kroaci, Gjermani, Maqedoni e Veriut, Greqi, Hungari, Mali i Zi, Hollandë, Rumani, Poloni, Sllovaki, Mbretëri e Bashkuar, SHBA.

Zona 2 – Evropë 1, rrjetet e tjera:             

Austri, Greqi, Francë, Maqedonia e Veriut, Gjermani, Itali, Kosova.

Zona 3

Belgjikë, Bosnje Hercegovina, Bullgari, Bjellorusi, Kroaci, Republika Çeke, Estonia, Hungari, Irlandë, Letoni, Lituani, Luksenburg, Maltë, Mali i Zi, Hollandë, Poloni, Portugali, Moldavi, Qipro, Rumani, Rusi, Serbi, Slloveni, Spanjë, Zvicër, Turqi, Mbretëria e Bashkuar, Ukrainë.

Zona 4 – Shtetet e Tjera

Afganistan, Armeni, Azerbajxhan, Kanada, Egjipt, Indi, Irak, Izrael, Kazakistan, Kuvajt, Madagaskar, Mauritania, Marok, Oman, Katar, Arabia Saudite, Sri Lanka, Siri, Tunizi, Emiratet e Bashkuara Arabe, SHBA, Uzbekistan, Vietnam.

 

Këtu  mund të njiheni me tarifat Roaming si dhe Shtetet & Operatorët.