Njoftim i ONE Telecommunications sh.a.

 

ONE Telecommunications sh.a. ju njofton se duke filluar nga data 26 Shkurt 2021 do të ndryshojë tarifat me parapagesë drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare si mëposhtë:

 

   Minuta Kombëtare

   29.0 Lekë/ Minutë

   SMS Kombëtare

   10.0 Lekë/ SMS

   SMS Ndërkombëtare

   15.0 Lekë/ SMS

 

 

Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142