Tender për rimodelimin e kuzhinave dhe tualeteve në godinat e ONE Telecommunications

 

Subjekti: “Tender për rimodelimin e kuzhinave dhe tualeteve në godinat e ONE Telecommunications ”

Data e lajmërimit: 25/02/2021

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave: 05/03/2021 në orën 17:00

 

Të gjithë kompanitë e interesuara për të marrë pjesë, duhet të dërgojnë një “Letër interesimi” në adresën e email-it procurement@one.al . Përfaqësuesi i zyrës së Prokurimeve do ju kontaktojë dhe ndajë me ju kërkesat specifike të tenderit.

 

Për më shumë detaje kontaktoni: procurement@one.al