ONE ULTRA FESTA

DHURO SHUMË, FITO MË SHUMË!

 

 

Këto festa, krijoni kombinimin tuaj perfekt, për ULTRA festa nga ONE, me dhurata pa limit.  Zgjidhni dhuratën që ju përshtaten më mirë, dhe përfitoni 4X më shumë internet në paketat dhe planet ONE Unlimited, 50% ULJE në planet ULTRA Unlimited, ose zgjidhni ofertat me produktet e kombinuara ULTRA Unlimited, Smartphone, Smart TV dhe internetin më të mirë të shtëpisë HOMENET.

 

ONE Unlimited me 4X më shumë internet

Paketat dhe planet e komunikimit pa limit, ONE Unlimited, këto festa vijnë me më shumë internet, për t’iu sjellë argëtim pa limit, në rrjetin më të mirë të certifikuar.

 

  Unlimited S Unlimited m Unlimited l Unlimited Beats Unlimited XL
Çmimi 600 Lekë/Muaj 1,000 Lekë/Muaj 1,200 Lekë/Muaj 1,500 Lekë/Muaj 2,000 Lekë/Muaj
Internet* Pa limit  
Minuta Kombëtare** 150 400 2,000 Pa limit Pa limit
Minuta Ndërkombëtare         100
SMS Kombëtare** 100 400 200 300 500
SMS Ndërkombëtare      

Internet 4G/4G+

+Promo

100 MB

+100 MB

100 MB

+100 MB

3 GB

+3 GB

+6 GB

10 GB

+10 GB

+20 GB

15 GB

+15 GB

+30 GB

Music Streaming   500 10 GB 10 GB
Kohëzgjatja e paketës 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë 30 Ditë
Kohëzgjatja e internetit pa limit 45 Ditë 45 Ditë 60 Ditë 60 Ditë 60 Ditë
 

*Interneti promocional është I vlefshëm për të gjitha aktivizimet e paketave në periudhën 19 Nëntor 2021 – 9 Janar 2022.

**Minutat dhe SMS kombëtare janë të vlefshme edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor.

- Minutat pa limit i nënshtrohen parimit të përdorimit të drejtë.

- Interneti pas përfundimit të njësive ose kohës së paketës do të jetë me shpejtësi të reduktuar 64 Kbps. Kohëzgjatja e internetit pa limit fillon nga aktivizimi i paketës së fundit. Duhet të

kesh të paktën 1 Lek kredit në llogari.

- Vëllimi maksimal i internetit që mund të përdorni nga paketa juaj në Roaming në Ballkanin Perëndimor sipas secilës paketë është: Unlimited S 200 MB; Unlimited M 1 GB; Unlimited L 2.06 GB; Unlimited Beats 2.57 GB dhe Unlimited XL 3.43 GB.

 

  One Start One More Plus
Çmimi

1,000

800 Lekë/Muaj

1,600

1,200 Lekë/Muaj

Internet* Pa limit
Minuta Kombëtare** 1000 Pa limit
Minuta Ndërkombëtare   70
SMS Kombëtare**/Ndërkombëtare 200 250

Internet 4G/4G+

Promo

Dhuratë

1 GB

+1 GB

+2 GB

6 GB

+6 GB

+12 GB

 

*Interneti promocional është I vlefshëm për të gjitha aktivizimet e paketave në periudhën 19 Nëntor 2021 – 9 Janar 2022.

*Pas përfundimit të njësive të planit do të vazhdosh lundrimin në internet pa ndërprerje me shpejtësi prej 128 Kbps. Mund të presësh njësitë e muajit në vazhdim, ose të aktivizosh paketën shtesë të internetit me shpejtësi maksimale.

**Minutat dhe SMS kombëtare janë të vlefshme edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor. Vëllimi maksimal i internetit që mund të përdorni nga plani juaj në Roaming në Ballkanin Perëndimor sipas secilit plan është: ONE Start 1.2 GB; ONE More Plus 2.06 GB.

- Të gjitha kontratat e lidhura në periudhën 17 Nëntor 2021 deri në 9 Janar 2022, do të përfitojnë 4x volum interneti me shpejtësi maksimale.

- Për kontratat 12 mujore, interneti promocional është i vlefshëm për 3 muaj. Për kontratat 24 mujore, interneti promocional është i vlefshëm për 6 muaj.

 

 50% ULJE në planet ULTRA Unlimited

 Planet e komunikimit me ultra shpejtësinë e internetit që nuk bie asnjëherë.

 

  Ultra Unlimited 50
Çmimi

1,800

900 Lekë/Muaj

Internet Pa limit
Minuta* Pa limit
SMS* Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 100
Shpejtësia** 50 Mbps

                                                                                                                                                      

 

 

 

*Të gjitha kontratat 12 mujore të lidhura në periudhën 19 Nëntor 2021 deri në 9 Janar 2022, do të përfitojnë planin 3 muajt e parë me çmimin promocional. Pas 3 muajve promocionalë, plani do të jetë me çmim të plotë.

Për një periudhë promocionale për 3 muaj, ULTRA Unlimited 50 dhe 150 do të ofrohen me shpejtësi maksimale.

**Pas periudhës promocionale, në planin One Ultra Unlimited 50 , interneti do të përdoret pa limit me shpejtësi deri në 50 Mbps dhe në planin One Ultra Unlimited 150, interneti do të përdoret pa limit me shpejtësi deri në 150 Mbps.

*Minutat dhe SMS kombëtare janë të vlefshme edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor.

Vëllimi maksimal i internetit që mund të përdorni nga plani juaj në Roaming në Ballkanin Perëndimor sipas secilit plan është: Unlimited 50 3.08 GB; Unlimited 150 4.11 GB.

  Ultra Unlimited 150
Çmimi

2,400

1,200 Lekë/Muaj

Internet Pa limit
Minuta* Pa limit
SMS* Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 150
Shpejtësia** 150 Mbps
Minuta dalëse ONE 50
Minuta dalëse Kombëtare 10
Minuta hyrëse 50
Minuta dalëse 20

                                                                                                                                                      

 

 

 

*Të gjitha kontratat 12 mujore të lidhura në periudhën 19 Nëntor 2021 deri në 9 Janar 2022, do të përfitojnë planin 3 muajt e parë me çmimin promocional. Pas 3 muajve promocionalë, plani do të jetë me çmim të plotë.

Për një periudhë promocionale për 3 muaj, ULTRA Unlimited 50 dhe 150 do të ofrohen me shpejtësi maksimale.

**Pas periudhës promocionale, në planin One Ultra Unlimited 50 , interneti do të përdoret pa limit me shpejtësi deri në 50 Mbps dhe në planin One Ultra Unlimited 150, interneti do të përdoret pa limit me shpejtësi deri në 150 Mbps.

*Minutat dhe SMS kombëtare janë të vlefshme edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor.

Vëllimi maksimal i internetit që mund të përdorni nga plani juaj në Roaming në Ballkanin Perëndimor sipas secilit plan është: Unlimited 50 3.08 GB; Unlimited 150 4.11 GB.

 

Produkt i kombinuar

Sa më shumë kombinoni dhe dhuroni, aq më shumë fitoni këto ULTRA festa me ONE. Kombinoni ULTRA Unlimited, Smartphone, Smart TV, HOMENET per ULTRA Festa. Zgjidhni kombinimin tuaj:

 

             +TCL TV 43”

             +ULTRA Unlimited

             +HOMENET

 

             +TCL TV 65”

             +ULTRA Unlimited

             +HOMENET

 

            +Mi Smart Scale

            +ULTRA Unlimited

            +HOMENET