One Telecommunications ju njofton se duke filluar nga data 23 Shtator 2020 do të ndryshojë vlefshmërinë e rimbushjeve si më poshtë:

 

 

     

 

Rimbushjet nga 100 - 1,000 Lekë, shtyjne afatin e skadimit te kreditit me 45 ditë.

 

Rimbushjet nga 1,001 - 2,000 Lekë, shtyjne afatin e skadimit te kreditit me 60 ditë.

 

Rimbushjet mbi 2,001 Lekë, shtyjne afatin e skadimit te kreditit me 180 ditë.

 

 

     

 

Çdo rimbushje e rrit vlefshmërinë e kreditit tuaj në varësi të afatit të vlefshmërisë që ka vetë rimbushja.

 

Afati më i gjatë i vlefshmërisë së kreditit i përcaktuar nga rimbushjet e kryera do të konsiderohet si afati i skadimit të kreditit.

 

Ndryshimi I vlefshmerise se rimbushjeve nuk do te ndikoje ne vlefshmerine fillestre te kartes SIM (12 muaj) duke ju dhënë kështu mundësi të përdorni më shumë shërbimet dhe ofertat e One Telecommunications.

 

     

 

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.

 

 

     

 

NJOFTIM I ONE TELECOMMUNICATIONS SHA.