Planet tarifore fikse

Paketa FolFiks

Me paketën FolFiks, për vetëm 1,000 Lekë/muaj përfito:

 • 2000 minuta kohë bisede drejt One Fiks e Mobile;
 • 120 minuta kombëtare e ndërkombëtare.
Shënime
 • Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet One.
 • Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone Albania dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 • Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 • Kohëzgjatja e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë, i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
Paketa FolFiks Super

Me paketën FolFiks Super, për vetëm 1,500 Lekë/muaj përfito:

 • 2000 minuta kohë bisede drejt One Fiks e Mobile;
 • 300 minuta kombëtare e ndërkombëtare.
Shënime
 • Paketa mund të përfitohet nga të gjithë pajtimtarët e rinj apo ekzistues në të gjitha dyqanet One.
 • Minutat kombëtare përfshijnë të gjithë operatorët kombëtarë (Vodafone Albania dhe operatorët e tjerë fiksë), ndërsa minutat ndërkombëtare përfshijnë të gjithë operatorët fiksë e celularë në plot 20 shtete në mbarë botën: Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 • Pajtimi mujor i telefonisë fikse përfshihet në çmimin e paketës.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 • Kohëzgjatja e kontratës është 12 muaj dhe penaliteti në rast ndërprerjeje të parakohëshme të kësaj kontrate është 5,000 Lekë, i përpjestuar me muajt e mbetur të kontratës.
 • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
Paketa Ekstra
 

Plotëso komunikimin përmes paketave Ekstra në telefonin tënd fiks!

Paketat Ekstra Cmimi Minuta brenda rrjetit Minuta ndër/kombëtare
Fiks Ekstra 1 300 Lekë 1000 100
Fiks Ekstra 2 500 Lekë 1000 200
Shënime
 • Minutat brenda rrjetit  janë të vlefshme drejt të gjithë numrave One Fiks e Mobile.
 • Minutat jashtë rrjetit janë të vlefshme drejt operatorëve kombëtarë fiksë të tjerë, operatorëve celularë kombëtarë (Vodafone), si edhe drejt operatorëve ndërkombëtarë në Itali, Greqi, Kosovë, Gjermani, Maqedoni, Mali i Zi, SHBA, Kanada, Francë, Turqi, Angli, Bullgari, Hungari, Rumani, Belgjikë, Kinë, Spanjë, Suedi, Poloni dhe Republika Çeke.
 • Paketat Ekstra mund të shtohen mbi kontratat aktive të planeve standarde të telefonisë fikse dhe paketave SuperMiks.
 • Klienti duhet të nënshkruajë aneksin përkatës ku përcaktohet edhe paketa e përzgjedhur.
 • Afati i paketës lidhet me afatin e kontratës së produktit bazë të klientit.
 • Pas aktivizimit, paketa rinovohet automatikisht çdo fillim muaji.
 • Konsumi i minutave dhe tarifimi përkatës aplikohet sipas skemës 1+1 sekonda.
 • E njëjta paketë nuk mund të aktivizohet dy herë në të njëjtën periudhë.
 • Pajtimi mujor i paketave Fiks Ekstra aplikohet i plotë në aktivizim ose çaktivizim.
 • Çmimet e paketave përfshijnë TVSH.
Tarifat e shërbimit telefonik për Familjarë