480630719-one-fix-al

Planet tarifore FIX me kontratë.

 

Paketa One FiX Afati i Kontratës Pagesa Mujore Min Komb/Ndërkomb
 Basic 12 muaj ose 24 muaj 600 Lekë/Muaj
300 Lekë/Muaj
500 Minuta Kombëtare
 Unlimited 1600 Lekë/Muaj
800 Lekë/Muaj
Min Komb PA LIMIT
100 Min Ndërkombëtare Fiks (20 Shtete)

 

Shënim:

  • Pagesa mujore me TVSH.
  • ONE Unlimited Fix dhe ONE Basic Fix janë të vlefshme edhe për bartje numri.
  • Minutat ndërkombëtare Fiks të përfshira në planin tarifor janë të vlefshme kundrejt 20 shteteve.
  • Minutat kombëtare pa limit i nënshtrohen parimit të përdorimit të drejtë prej 5000 minutash.

Për më shumë informacion mbi shtetet klikoni këtu.