Njoftime për konsumatorin

Planet e reja ULTRA me kontrate.

One Super Familja

Plane të reja HomeNet Advance & OfficeNet Advance.

 


Përditësim i paketave me parapagesë.

Paketat e Reja Roaming me Kontratë.

Heqja nga tregu e paketave me parapagesë.

Paketë e re me parapagesë.

Përditësim i paketës turist - Paketa ALL INCLUSIVE

Paketat e reja Roaming.

Asambleja Aksionare e One Telecommunications

Plani i ri me kontratë.

Volum promocional Interneti për paketat me parapagesë

Njoftim për kushtet e reja të përgjithshme të kontratës së pajtimit