Manifesto

 

Çfarë është perfeksioni?

Nuk ekziston asnjë përkufizim absolut i perfeksionit. Perfeksioni ndryshon sipas kontekstit, situatës dhe këndvështrimit tënd.

 

A ekziston diçka perfekte?

Asgjë në këtë botë nuk është e përsosur, përveç, ndoshta, përpjekjes së vazhdueshme për të përmirësuar veten.

 

A është perfeksioni një qëllim?

Ne nuk besojmë në një qëllim statik të cilin e arrin dhe gjithçka përfundon. Qëllimet tona rriten dhe ndryshojnë ndërsa ne ndryshojmë veten. Perfeksioni ka një kuptim të ndryshëm për të gjithë

 

 

Perfeksioni është iluzion.Ti e kalon gjithë jetën duke e kërkuar atë

Dhe kurrë nuk e arrin.Është gjithmonë diku aty.   I paarritshëm.

Ndoshta herën tjeter. Dhe kështu përfundon, i pakënaqur, i palumtur...

 

Përmirësimi nga ana tjetër...I vë gjërat në lëvizje.

Të bën të ndihesh mirë çdo ditë.

Dhe ti mund të përmirësohesh çdo ditë.

Pra, jo. Ne nuk mendojmë se jemi perfektë.

Nëse do ta mendonim,

nuk do të kishte vend për përmirësim.

Për ne, perfeksion është të përmirësohemi vazhdimisht.

 

 

 

Të gjitha në një. Për ty

Women

One Ultra Plans

Shiko më shumë