ONE ROAM LIKE HOME

Roaming në Ballkanin Perëndimor

Për të ndarë eksperiencat e tua, mendon One!


Përdor numrin tënd për telefonata, internet dhe SMS, edhe kur udhëton në Ballkanin Perëndimor, sikur të jesh në Shqipëri!

Të gjithë klientët One me parapagesë,  dhe kontratë mund të përdorin FALAS shërbimin “ONE Roam Like Home” në Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnjë & Hercegovinë.

Nëse keni aktivizuar një nga paketat (One Unlimited S,M,L, Beats,XL) ose planet  One Unlimited (Simple, Start, More, More Plus, Advance, Pro,Elite) ,  ju mund të përdorni njësitë e tyre pa kosto shtesë edhe në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Pas përfundimit të njësive të paketës ose planit tuaj ju mund të veproni si më poshtë:

1. Nëse jeni klient me parapagesë ju keni mundësinë të aktivizoni një paketë të re në My One app, duke përdorur sërish falas shërbimin ONE ROAM LIKE HOME.

2. Nëse jeni pajtimtarë me kontratë individuale ju keni mundësinë të aktivizoni një paketë shtesë në My One app, për të vazhduar përdorimin në vendet e Ballkanit Perëndimor

Nëse nuk aktivizoni mundësitë e mësipërme, ju do të tarifoheni për njësi si më poshtë.

 

KLIENTËT ME PARAPAGESË

  Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor Destinacione të tjera
Telefonata dalëse 39 lekë/min 140 lekë/min
Telefonata hyrëse FALAS 100 lekë/min
SMS dalëse 10 lekë/SMS 20 lekë/SMS
SMS hyrëse Falas Falas
Internet 9.994 lekë/MB 9.994 lekë/MB

 

KLIENTËT ME KONTRATË INDIVIDUALE

  Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor Destinacione të tjera
Telefonata dalëse 9 lekë/min 120 lekë/min
Telefonata hyrëse FALAS 100 lekë/min
SMS dalëse 4 lekë/SMS 15 lekë/SMS
SMS hyrëse Falas Falas
Internet 1.14 lekë/MB 1.14 lekë/MB

Shënime:

  • Të gjitha tarifat e mësipërme janë me TVSH.
  • Telefonata dhe SMS Dalëse Kombëtare quhen të gjitha thirrjet e gjeneruara nga shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe të terminuara në operatorët celularë të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të Shqipërisë.”Destinacionet e tjera” janë operatorët fiks në Shqipëri & Ballkanin Perëndimor si dhe shtetet e tjera ndërkombëtare dhe do të tarifohen sipas tabelës më sipër.
  • Thirrjet hyrëse prej operatorëve celularë të Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë janë FALAS. Të gjitha thirrjet e tjera të terminuara nga shtetet e tjera (operatorët fiks Shqipëri/Ballkani Perëndimor dhe shtetet e tjera ndërkombëtare) do të tarifohen sipas tabelës më sipër.
  • Tarifimi i minutave dalëse do të kryhet fillimisht për 60 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë për çdo sekondë.
  • Tarifimi i minutave hyrëse do të kryhet fillimisht për 30 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë për çdo sekondë.
  • Interneti do të tarifohet për çdo 10 KB.
  • Të gjithë abonentët me kontratë, të rinj dhe ekzistues të cilët do të vizitojnë Shtetet e Ballkanit Perëndimor do të mund të përdorin njësitë e perfshira në planin e tyre (minuta kombëtare, SMS kombëtare, Internet) FALAS sikur të ishin në territorin Shqiptar, duke i zbritur ato nga plani përkates me konceptin Roam Like at Home (RLAH). Konsumi i njësive minuta, sms dhe MB do të kryhet sipas skemës brenda vendit
  • ONE ka të drejtë të aplikojë Politikën e Përdorimit të Drejtë të Shërbimit të të Dhënave në Roaming sipas Rregullores së AKEP. Për të mësuar sasinë e vëllimit të paketës suaj kliko këtu.
  • Shteti i Kosovës, Bosnie Hercegovinës, Mali i zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do të vazhdojë të jetë të përfshirë tek paketat aktuale të vlefshme në Roaming dhe do të vazhdojnë të ofrohen në treg si një alterkombive shumë e mirë për klientët ONE. (të gjitha rrjetet e BP janë të përfshira në këto paketa).Në këto raste, njësitë të përfshira në program me konceptin RLAH do të kenë prioritet mbi paketat Roaming.