Plani i ri me kontratë. Nga data 25 Shkurt 2022.

10 Shkurt 2022

Duke filluar nga data 25 Shkurt 2022, One Telecommunications do të ofrojë një plan te ri individual me kontratë. Më poshtë njësitë që përmban plani:

  

One Student

Pajtimi Mujor (me TVSH)

1,100 LEKE/MUAJ

Minuta Kombëtare

Pa Limit

SMS Kombëtare

Pa limit

Music Streaming

100 GB

Internet 3G/4G/4G+

20 GB

eLearning

100 GB

 

Interneti pas përfundimit të njësive do të jetë me shpejtësi të reduktuar 64 Kbps. Minutat dhe SMS Kombetare pa limit I nenshtrohen parimit te perdorimi te drejtë. Për më shumë informacion, kontaktoni Shërbimin e Klientit 142.