Paketë e re me parapagesë.

17 Maj 2022

ONE Telecommunications sh.a. ju njofton se duke filluar nga data 6 Qershor 2022 do të ofrojë një paketa të re me parapagesë me vlefshmëri 30 ditë, e cila do të ofrojë:

                 Paketa Unlimited L+

  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  • Minuta drejt rrjeteve Fikse Kombëtare PA LIMIT
  • 1000 SMS Kombëtare
  • 200 SMS Ndërkombëtare
  • Internet PA LIMIT (8 GB me shpejtësi maksimale)
  • 1,300 Lekë

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.