Paketa të reja me parapagesë. Nga data 28 Maj 2022.

Duke filluar nga data 28 Maj 2022, One Telecommunications do të ofrojë dy paketa te reja me parapagesë me vlefshmëri 30 ditë të cilat do të ofrojnë;

Paketa Unlimited Beats+

 • Minuta Kombëtare PA LIMIT
 • Minuta drejt rrjeteve Fikse Kombëtare PA LIMIT
 • SMS Kombëtare PA LIMIT
 • 300 SMS Ndërkombëtare
 • Internet PA LIMIT (23GB me shpejtësi maksimale)
 • 1,600 lekë

Paketa Unlimited XL+

 • Minuta Kombëtare PA LIMIT
 • Minuta drejt rrjeteve Fikse Kombëtare PA LIMIT
 • 100 Minuta Ndërkombëtare
 • SMS Kombëtare PA LIMIT
 • 500 SMS Ndërkombëtare
 • Internet PA LIMIT (33GB me shpejtësi maksimale)
 • 2,100 lekë