Përditësim i paketave me parapagesë.
17 Korrik 2022

ONE Telecommunications sh.a. ju njofton se duke filluar nga data 1 Gusht 2022 do te përditësojë paketat me parapagese si vijon:

Paketa Unlimited S

 • 100 Minuta Kombetare
 • 600 Minuta kombetare drejt operatoreve FIX
 • 100 SMS Kombetare
 • 500 MB Internet
 • Internet PA LIMIT
 • 600 Lekë

Paketa Unlimited M

 • 400 Minuta Kombetare
 • 1,000 Minuta Kombetare drejt operatoreve FIX
 • 400 SMS kombetare
 • 1 GB Internet
 • Internet PA LIMIT
 • 1,000 Lekë

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.