Përditësim i paketës turist - Paketa ALL INCLUSIVE

4 Maj 2022

ONE Telecommunications sh.a. ju njofton se duke filluar nga data 19 Maj 2022 do te përditësojë paketën turist – ALL INCLUSIVE – 3 javore si vijon: 35 GB Internet, 3,000 Minuta Kombëtare, 3,000 SMS Kombëtare, 2,000 Lekë, e vlefshme për 21 ditë.

Për më shumë informacion vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.