Njoftim për kushtet e reja të përgjithshme të kontratës së pajtimit

17 Janar 2022

Njoftim për kushtet e reja të përgjithshme të kontratës së pajtimit Bazuar në Rregulloren e re të miratuar nga AKEP Për “Mbrojtjen e konsumatorëve dhe pajtimtarëve të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”, shoqëria ONE Albania njofton se duke filluar nga data 1.02.2022 hyjnë në fuqi termat dhe kushtet e reja të përgjithshme të kontratës së pajtimit. Për më shumë informacion vizitoni link-un: https://www.one.al/CompanyKOMPANIAInformacione_Ligjore/Rregullore_te_kontrates