OneUltraNetBanner

Smart Watch DHURATË për Fëmijë me Planin One Kid.

Smartwatch DHURATË kombinuar me planin One Kid, duke filluar nga 700 Lekë në muaj,

Komuniko me femijën tënd në kohë reale kudo dhe kurdo, në rrjetin One, rrjeti më i mirë mobile në Shqipëri!

•Telefonata me video në 4G

• Gjurmo dhe monitoro në çdo moment 24/7

• Krijo zonën e sigurisë

• Përzgjidh kohën në shkollë.

Me poshte mund te gjeni informacionin ne lidhje me Planin e Komunikimit “One Kid”:

  One Kid - Kontrate 12 mujore One Kid - Kontrate 24 mujore
Cmimi Planit Tarifor (ALL/Muaj+TVSH) 1,000 leke 700 leke
Minuta Kombëtare 150 Minuta 150 Minuta
SMS Kombëtare 150 SMS 150 SMS
Internet 1GB 1GB
Ora "OneKid" ofrohet falas shoqeruar vetem me planin tarifor OneKid

Specifika te detajuara te ores “One Kid”:

Your Image DescriptionYour Second Image Description