ONE EASY BUSINESS


NJË MËNYRË MË Ë MIRË PËR BIZNESIN TËND.
Çmimi më i mirë, kombinuar me planet ONE Unlimited.

ONE EASY BUSINESS, një shërbim i ri i cili sipas ligjit të ri të fiskalizimit, i ofron biznesit:
 

1. Të drejtën e përditësimit të pajisjes fiskale ekzistuese.

2. Të drejtën e përdorimit të pajisjes së re fiskale për biznesin e ri.

3. Të drejtën e mirëmbajtjes së pajisjes fiskale.


ONE EASY BUSINESS ofron mënyrat e mësipërme, jo vetëm me pagesa të menjëhershme, por edhe me pagesa të ulëta mujore,  si dhe të kombinuar me planet ONE UNLIMITED

 

1. E drejta e përditësimit të pajisjes fiskale ekzistuese.

KONTRATë 1 vJEçARE vETëM PAJISJA E KOMBINUAR ME ONE UNLIMITED
Pagesë e menjëhershme 12,400 Lekë 9,800 Lekë
Pagesë mujore 1,210 Lekë 960 Lekë

 

KONTRATë 2 vJEçARE vETëM PAJISJA E KOMBINUAR ME ONE UNLIMITED
Pagesë e menjëhershme 12,400 Lekë 6,900 Lekë
Pagesë mujore 690 Lekë 390 Lekë

 

2. E drejta e përdorimit të pajisjes së re fiskale për biznesin e ri.

KONTRATë 1 vJEçARE vETëM PAJISJA E KOMBINUAR ME ONE UNLIMITED
Pagesë e menjëhershme 34,500 Lekë 31,900 Lekë
Pagesë mujore 3,350 Lekë 3,100 Lekë

 

KONTRATë 2 vJEçARE vETëM PAJISJA E KOMBINUAR ME ONE UNLIMITED
Pagesë e menjëhershme 34,500 Lekë 29,900 Lekë
Pagesë mujore 1,920 Lekë 1,610 Lekë

 

Shënim: Çmimet përfshijnë TVSH

3. E drejta e mirëmbajtjes së pajisjes fiskale.

Mirëmbajtja e pajisjes fiskale ofrohet FALAS për 1 vit. Në vitin e ardhshëm vlera e shërbimit do të jetë 520 Lekë/muaj.

 

Partnerët tanë të shërbimit One Easy Business janë AED, DAISY & ETM dhe IVA ELEKTRONIK.

AED

 

DAISY & ETM

 

IVA ELEKTRONIK

 

*ONE Easy Business ofron të drejtën e përdorimit, përditësimit dhe mirëmbajtjes së pajisjes fiskale të kombinuar edhe me planet ONE Unlimited.