Planet ONE Business

Planet e reja të Biznesit, ju ofrojnë fleksibilitet në zgjedhjen tuaj të komunikimit.

  ONE
Business
Start
ONE
Business
Advance
ONE
Business
Pro
ONE
Business
total
Pajtimi Mujor (me TVSH) 2,900 Lekë/Muaj 4,600 Lekë/Muaj 8,200 Lekë/Muaj 12,100 Lekë/Muaj
Minuta Kombëtare1 Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 150 250 400 600
SMS Kombëtare2 Pa limit
SMS Ndërkombëtare4 150 250 400 600
Internet 3G/4G/4G+5 22GB 38GB 55GB Pa limit3
Tarifë ditore Roaming 500 500 500 06


Shënime
1.Politika e drejtë e përdorimit për Minutat kombëtare do të jetë 5000 minuta.
2.Politika e drejtë e përdorimit për SMS kombëtare do të jetë 3000 SMS.
3.Politika e drejtë e përdorimit për Internet pa limit do të jetë 100GB.
4.SMS Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve ndërkombëtare.
5.Pas konsumit të njësive ju mund të përdorni internet me shpejtësi të reduktuar 128 kbps.
6.Politika e drejtë e përdorimit i data Roaming për One Business Total do të jetë  60GB nga 100GB

Tarifa mujore do të jetë porporcionale

Minutat Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt këtyre destinacioneve: Romani (+40), Austri ( +43), Bulgari (+359), Serbi (+381), Sloveni (+386), Spanjë (+34), Suedi ( +46), Zvicër (+41), Turqi ( +90), Mbretëri e Bashkuar (+44),

Belgjikë (+32), Kinë (+86), Maqedonia e Veriut (+389), Gjermani (+49), Greqi (+30), Hollandë (+31), Norvegji (+47), Poloni (+48), Kroaci (+385), Republika Çeke (+420), Danimark (+45), Francë (+33), Hungari (+36), Irland (+353), Itali (+39), Luksenburg (+352), Mali i Zi (+382), SHBA & Kanada (+1), Kosovë (+377(4), +381, +386(43,49))

Përllogaritja e konsumit të internetit do të bëhet për çdo 10KB. 

Koha fillestare e tarifimit eshte 30 sekonda, më pas do të aplikohet tarifimi për sekondë.

 

Ju mund të krijoni planin tuaj personal sipas nevojave tuaja. Zgjidhni një nga planet më poshtë dhe kombinoni paketat  me Minuta, SMS dhe MB sipas dëshirës tuaj.

 

  ONE
Business
S
ONE
Business
Advance S
ONE
Business
Advance M
ONE
Business
Advance L
ONE
Business
Pro M
ONE
Business
Pro L
ONE
Business
Elite
Pajtimi Mujor (me TVSH) 1,200 Lekë/Muaj 1,500 Lekë/Muaj 1,800 Lekë/Muaj 2,400 Lekë/Muaj 3,400 Lekë/Muaj 5,800 Lekë/Muaj 11,200 Lekë/Muaj
Nr. paketave të lejuara për program 6 paketa 8 paketa 10 paketa 14 paketa 21 paketa 36 paketa 60 paketa

 

 

Volumi i ofruar për çdo paketë

Paketat ONE Business Volumi
Minuta kombëtare 300
SMS brenda rrjetit Pa limit1
SMS kombëtare 100
Internet 1 GB
Minuta Ndërkombëtare2 50
SMS Ndërkombëtare3 50


Shënime
1.Paketa me SMS brenda rrjetit do të përfshihet paraprakisht tek të gjitha programet e matricës. Politika e drejtë e përdorimit do të jetë 3000 SMS brenda rrjetit.
2.Minutat Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt këtyre destinacioneve: (Rumani (+40), Austri ( +43), Bullgari (+359), Serbi (+381), Slloveni (+386), Spanje (+34), Suedi ( +46), Zvicer (+41), Turqi ( +90), Angli (+44), Belgjike (+32), Kine (+86), Maqedoni (+389), Gjermani (+49), Greqi (+30), Hollande (+31), Norvegji (+47), Poloni (+48), Kroaci (+385), Republika Ceke (+420), Danimarke (+45), France (+33), Hungari (+36), Irelande (+353), Itali (+39), Luksemburg (+352), Mali I Zi (+382), SHBA & Kanada (+1), Kosove (+377(4), +381, +386(43,49), Australi (+61), Qipro  (+357), Bosnja and Herzegovina (+387),  Federata Ruse (+7),  Ukraina (+380), Finlanda (+358), Portugail (+351), Sllovakia (+421), Malta (+356), Izrael (+972)  Afrika e Jugut (+27).
3.SMS Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve ndërkombëtare.

Koha fillestare e tarifimit për ONE Business Start është 60+30 sekonda, më pas do të aplikohet tarifimi për sekondë.

Koha fillestare e tarifimit për ONE Business Advance S, ONE Business Advance M, ONE Business Advance L, ONE Business Pro M, ONE Business Pro L, ONE Business Elite eshte 30+1 sekonda, më pas do të aplikohet tarifimi për sekondë.

Përllogaritja e konsumit të internetit do të bëhet për çdo 10KB. 

Internet dhe VoLTE

Përjetoni shpejtësinë ekstreme 4G+ PA LIMIT dhe cilësinë më të lartë të bisedave VoLTE, me planet Business dhe veçanërisht ato Business Elite, nga rrjeti më i fuqishëm, One. I pari me 4G në Shqipëri.

 

Roaming

Njësitë e planit (minutat kombëtare, SMS kombëtare dhe Internet) mund të përdoren pa kosto shtesë edhe kur ndodheni në një nga shtetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Bosnje Hercegovine, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbi) sipas parimit të përdorimit të drejtë. Për më shumë informacion kliko këtu.

 

Klikoni këtu për listën e plotë të tarifimit pas konsumit të njësive falas. Këtu mund të njiheni me shtetet e zonave ndërkombërare.