Shërbime  Biznesi

Të rëndësishme

 

Direct Debit Biznes

Tashmë nuk është më e domosdoshme që të paguani faturën tuaj mujore të përdorimit te telefonisë celulare duke na vizituar çdo muaj. Ju mund të përfitoni nga shërbimi Direct Debit! Ky është një shërbim që u lehtëson abonentëve ONE me plane tarifore pagesën e faturave të telefonit. Më shumë detaje

Conference Call

Me anë të këtij shërbimi mund të lidhen 6 abonentë njëherësh (përfshirë edhe organizuesin). Më shumë detaje

Sekretaria telefonike

One ju ofron shërbimin e Sekretarisë Telefonike Zanore në mënyrë që të mos humbni asnjë telefonatë. Më shumë detaje

Transferimi i thirrjeve

Transferimi i thirrjeve. Më shumë detaje

Trajtimi i kërkesave dhe ankesave

One është e detyruar të kontrollojë ankesat dhe kërkesat e Pajtimtarëve ,që lidhen me porosinë, fillimin, ndërprerjen, faturimin dhe në përgjithësi cilësinë e shërbimeve të ofruara. Më shumë detaje

Informuese

 

Identifikimi i thirrjeve të humbura

Me shërbimin “Identifikimi i thirrjeve të humbura” të gjitha telefonatat që do t’ju bëhen kur telefoni juaj të jetë i fikur do të identifikohen sipas orës dhe datës që janë bërë. Më shumë detaje

CLIP & CLIR

CLIP & CLIR Më shumë detaje

Notify Me

Të gjithë abonentët One tashmë kanë mundësi të lajmërohen kur abonentët, të cilëve u kanë telefonuar, bëhen të disponueshëm. Më shumë detaje