Shërbime Biznesi

Njofto për mua

Dikush mund t'ju telefonojë dhe numri juaj i celularit është i padisponueshëm. Sapo të rihyni në rrjetin One, telefonuesit do t'i shkojë një SMS që e lajmëron. Për këtë shërbim duhet të keni të aktivizuar shërbimin e Lajmërimit për telefonatat e humbura. Aktivizimi i këtij të fundit bëhet shumë thjesht, shtypni **62*+355687766666666# dhe butonin e telefonatës.

Aktivizimi:

  • Nëpërmjet menysë One Easy (#100#)
  • Duke dërguar një SMS me tekst NjPM në numrin 55575.

Çaktivizimi:

  • Nëpërmjet menysë One Easy (#100#).
  • Duke dërguar një SMS me tekst MNjPM në numrin 55575.