1. Modern Workplace

Çfarë është?

Modern Workplace përmirëson produktivitetin e punonjësve dhe mundëson komunikim dhe bashkëpunim më të mirë ndërmjet platformave dhe vendndodhjeve të ndryshme të kompanisë, duke ruajtur sigurinë dhe integritetin e sistemeve dhe të dhënave.

Modern Workplace mundëson transformimin digjital të biznesit, duke përdorur teknologjinë më të fundit të Microsoft, e cila mundëson dhe drejton operacionet e biznesit dhe fuqizon punonjësit për të bërë punën e tyre më mirë.

Çfarë përfshin?

Licensa Microsoft Office 365 - Brenda Microsoft 365 është Microsoft Power Automate, i cili mundëson implementimin e Automatizimit të Procesit Digjital dhe Robotik në të gjithë biznesin. Duke automatizuar detyrat, ju mund të rrisni shpejt produktivitetin, duke u dhënë punonjësve më shumë kohë për t’u përqendruar në inovacion, sesa në detyrat administrative.

Gjithashtu, ju mund të automatizoni detyrat që marrin kohë, duke përdorur aftësitë e integruara të Inteligjencës Artificiale dhe të integroheni me mbi 100 aplikacione të tilla si: Microsoft Dynamics, Twitter, MailChimp, Google Analytics, etj.

Sistemi Operativ Windows 10 Enterprise - Windows 10 Virtual Desktop e çon këtë edhe më tej, duke lejuar që përdoruesit të kenë qasje në desktopin e tyre nga çdo pajisje.

Enterprise Mobility + Mjete dhe aplikacione që rrisin sigurinë dhe produktivitetin. Qëndroni të sigurt dhe produktivë kudo, në çdo pajisje. Mbrohuni në mënyrë proaktive ndaj kërcënimeve të avancuara, të tilla si: malware, phishing dhe sulmeve ditore zero; si dhe mbrojtja e identitetit, aplikacionit, të dhënave dhe pajisjeve me Azure Active Directory, Microsoft Intune dhe Windows Information Protection.

2. Enterprise Connectivity

Ne sigurojmë që të kuptojmë nevojat e klientit tonë për ndërlidhje dhe parametrat që duhen për një projekt të suksesshëm. Ne qëndrojmë me klientin tonë derisa të jemi të sigurt se zgjidhja jonë punon me besueshmëri dhe plotëson të gjitha kërkesat. Ne sigurojmë ndërlidhjet më të mira të mundshme, të besueshme, të sigurta, që përmbushin kërkesat dhe funksionalitetet e biznesit tuaj digjital.

Portofoli ynë profesional përfshin:

 • LAN dhe Wi-Fi access.
 • SD-WAN.
 • Rrjeti i Data Center-it.
 • Zbatimi i virtualizimit të rrjetit.
 • Automatizimi dhe integrimi i cloud për IT hibride.
 • Dhoma konferecash.
 • Telefonia IP dhe shumë më tepër.

3. Hybrid Cloud

Çfarë është?

Ndërlidhja e infrastrukturave tuaja tradicionale dhe cloud private me cloud publike. Mund t’ju sjellë shumë përfitime shtesë si: kosto më të ulëta, funksionalitet të lartë dhe implementime më të shpejta.

Çfarë bëjmë ne?

Ne mund të projektojmë, ndërtojmë dhe operojmë një platformë gjithëpërfshirëse dhe të fuqishme data center-i. Ne jemi partnerë me cloud kryesore publike Microsoft Azure dhe Amazon Web Services.

4. Information Security

Çfarë është?

Ndërsa kompanitë përqafojnë mundësitë e papritura nga cloud dhe informatike mobile për t’u lidhur me klientët dhe për të optimizuar operacionet, ato marrin përsipër rreziqe të reja. Një nga sfidat më të mëdha në transformimin digjital është garantimi i sigurisë, privatësisë dhe pajtueshmërisë.

Produkti ynë:

Secure Desk Anywhere – ofrohet VPN access nëpërmjet CiscoAnyConnect, i cili mundëson që stafet e kompanive të punojnë remotely nga çdo vend, duke qenë të mbrojtur dhe të sigurt.

Ky produkt përfshin:

 • The Cisco Firepower 1010 (Firewall) - është një pajisje sigurie (hardware) që mbron rrjetet dhe data center-at e kompanive.
 • Cisco AnyConnect Secure Mobility Client – medium në të cilin operon përdoruesi fundor për t’u lidhur në mënyrë të sigurt.
 • Cisco Umbrella module - moduli zbaton sigurinë në shtresën DNS për të bllokuar malware dhe kërcënimet e jashtme.
 • Cisco Duo – suporton two-factor authentication për çdo login në AnyConnect.

Kontakto tani

Na telefono në
00355 4 2275028
Na shkruaj në
business@one.al