Shërbime Biznesi

Identifikimi i thirrjeve të humbura

Doni të informoheni për telefonatat që ju janë bërë kur telefonin juaj celular ka qenë i fikur?

Me shërbimin “Identifikimi i thirrjeve të humbura” të gjitha telefonatat që do t’ju bëhen kur telefoni juaj të jetë i fikur do të identifikohen sipas orës dhe datës që janë bërë.

Nëse e keni pasur të fikur telefonin tuaj celular ose keni qenë jashtë rrjetit për më shumë se 2 ditë, do të identifikohen vetëm telefonatat e 48 orëve të fundit.

Shërbimi “Identifikimi i thirrjeve të humbura” ofrohet FALAS nga One.

Aktivizimi:

  • Me anë të kodit ** 62* +355687766666666 # dhe butonin e thirrjes.
  • Nëpërmjet menusë së aparatit celular: Zgjidhni menunë “devijo - kur nuk pres dot telefonatë” ose “nuk pres dot telefonatë” (“divert” – “when not reachable” ose “out of reach”)+355687766666666

Çaktivizimi:

  • Me anë të kodit ## 62 # dhe butonin e thirrjes.
  • Shërbimin mund ta çaktivizoni edhe duke komunikuar me Kujdesin e Abonentit në numrin 139 dhe 144.

Kontrolli i gjendjes:

  • Me anë të kodit *# 62 # dhe butonin e thirrjes.

Mesazhi njoftues i këtij shërbimi nuk do t’ju informojë kur telefonuesi ju ka lënë një mesazh në sekretarinë tuaj telefonike (gjatë kohës që telefoni ka qënë i fikur).