Shërbime Biznesi

Transferimi i thirrjeve

Transferimi i thirrjeve mund të aktivizohet sipas mënyrave më poshtë.

Kur telefoni i abonentit është i fikur ose jashtë zonës së mbulimit

 • Kodi transferimit është ** 62 *+35568777 xxyyyyy # dhe butoni i thirrjes. Më pas, kodi i transferimit të thirrjeve do të shfaqet në ekranin e aparatit tuaj. Në këtë rast tranferimi i thirrjeve do të funksionojë kur telefoni juaj është i fikur ose jashtë zonës së mbulimit.
 • Kodi i çaktivizimit është ## 62 # dhe butoni i thirrjes.
 • Kodi i kontrollit të gjendjes është *# 62 # dhe butoni i thirrjes.
 • Në mënyrë manuale, zgjidhni menunë divert: +35568777 xxyyyyy dhe OK

Kur abonenti nuk ka mundësi të përgjigjet

 • Kodi i transferimit është ** 61 *+355 68777 xxyyyyy # dhe butonin e thirrjes. Më pas, kodi i transferimit të thirrjeve do të shfaqet në ekranin e aparatit tuaj. Në këtë rast tranferimi i thirrjeve do të funksionojë kur ju nuk keni mundësi të përgjigjeni.
 • Kodi i çaktivizimit është ## 61 # dhe butoni i thirrjes.
 • Kodi i kontrollit të gjendjes është *# 61 # dhe butoni i thirrjes.
 • Në mënyrë manuale, zgjidhni menunë divert: +35568777 xxyyyyy # butoni i thirrjes.

Kur linja është e zënë

 • Kodi i transferimit është ** 67 *+355 68777 xxyyyyy # dhe butonin e thirrjes. Më pas, kodi i transferimit të thirrjeve do të shfaqet në ekranin e aparatit tuaj. Në këtë rast tranferimi i thirrjeve do të funksionojë kur telefoni juaj është i zënë.
 • Kodi i çaktivizimit është ## 67 # dhe butoni i thirrjes.
 • Kodi i kontrollit të gjendjes është *# 67 # dhe butoni i thirrjes.

Shënim: Para se të aktivizoni opsionin “kur linja është e zënë”, ju lutem çaktivizoni opsionin e vënies në pritje të telefonatës. Në mënyrë manuale: +35568777 xxyyyyy butonin e thirrjes.

Për të gjitha thirrjet

 • Kodi i transferimit është ** 21 *+35568777 xxyyyyy # dhe butonin e thirrjes. Më pas, kodi i transferimit të thirrjeve do të shfaqet në ekranin e aparatit tuaj. Në këtë rast tranferimi i thirrjeve do të funksionojë për të gjitha thirrjes hyrëse.
 • Kodi i çaktivizimit është ## 21 # dhe butoni i thirrjes.
 • Kodi i kontrollit të gjendjes është *# 21 # dhe butoni i thirrjes.