480630719-one-fix-al

ONE FIX

ONE ofron ONE FIX, shërbimin e telefonisë fikse dedikuar biznesit dhe klientëve me kontratë. Aparati i telefonisë fikse ofrohet nga ONE i cili funksionon duke përfshirë një kartë SIM.

Abonenti One pajiset me një numër fiks në çdo dyqan ONE, të cilin mund ta përdorë menjëherë pa instalim në vendbanimin përkatës.

  • Për të aktivizuar shërbimin ONE Fix, abonenti duhet të paraqitet në një nga dyqanet ONE me një dokument identifikimi.
  • Duhet gjithashtu të përcaktojë bashkinë/komunën dhe adresën e saktë të banimit.
  • Pas përcaktimit të vendodhjes, abonenti do të pajiset me një numër fiks, një kartë SIM si dhe aparatin telefonik.
  • Për aktivizimin e aparatit telefonik, duhet fillimisht të vendoset karta në aparatin telefonik dhe me pas të ndizet për të kryer telefonatën e parë.

Aktivizimi i numrit fiks ofrohet falas nga ONE. Aparati i telefonisë fikse përfitohet me aktivizimin e numrit fiks dhe kushton 1000 lekë.