Njoftime për Konsumatorët

One TV App

One Ultra Fiber ne parapagese

Planet mobile B2B One Business+

Planet e reja One Ultra Fiber

Plane te reja me Kontrate Individuale

Përditësim në segmentin me parapagesë

Njoftim për shërbimin Mix&Max

Plane të reja me Kontratë Biznes

Përditësim në segmentin me parapagesë

Njoftim i One Albania mbi Reduktimin e Tarifës së Internetit në Roaming - 1 Tetor 2023

Planet e reja me Kontrate Individuale

Ndryshim çmimi te paketes shtese Tring Sport

Njoftim për shërbimin e ri

Përditësim i paketave me parapagesë One Unlimited

Paketat e reja me parapagesë

Njoftim për konsumtorët, Tourist 1 & Tourist 2

Plane te reja per abonentet me Kontrate

Përditësimi i Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimtarit

Terminim i produktit One Super Familja

Terminim Shërbimesh

Thirrje e asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të ONE Albania sha

Planet e reja ULTRA me kontrate.

One Super Familja

Plane të reja HomeNet Advance & OfficeNet Advance.

 


Përditësim i paketave me parapagesë.

Paketat e Reja Roaming me Kontratë.

Heqja nga tregu e paketave me parapagesë.

Paketë e re me parapagesë.

Përditësim i paketës turist - Paketa ALL INCLUSIVE

Paketat e reja Roaming.

Asambleja Aksionare e ONE Albania

Plani i ri me kontratë.

Volum promocional Interneti për paketat me parapagesë

Njoftim për kushtet e reja të përgjithshme të kontratës së pajtimit